Harmonogram wywozów odpadów

Harmonogram obejmuje mieszkańców własnościowych, nie dotyczy mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.

Sprawdź harmonogram

Odpady BIO

Wybierz swoją lokalizację w formularzu powyżej

Odpady zmieszane

Wybierz swoją lokalizację w formularzu powyżej

Metale i tworzywa sztuczne

Wybierz swoją lokalizację w formularzu powyżej

Szkło

Wybierz swoją lokalizację w formularzu powyżej

Papier

Wybierz swoją lokalizację w formularzu powyżej